Phạm Thùy Dương


""
Chủ tịch
Hội Kinh tế số
Mã QR Code

Chia sẻ trang của bạn với bất kỳ ai bằng cách yêu cầu họ quét mã QR này